ກອງປະຊຸມປະເມີນຕົນເອງຂອງວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະເມີນຕົນເອງຂື້ນປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019 ຄັ້ງວັນທີ 14-15 ແລະ 18-20 ພະຈິກ 2019 ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວິລາ ແສງສະຫວ່າງ ຜູ້ອຳນວນການ ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໂຄງການນີ້ແມ່ນຫ້ອງການວັດຜົນ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງ 25 ທ່ານ ຍິງ 15 ທ່ານ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອກວດກາ, ຕິດຕາມທຸກວຽກງານພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ເພື່ອປະເມີນຄຸນນະພາບການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ; ການດຳເນີນກອງປະຊຸມໄດ້ມີຂະບວນຟົດຟື້ນ ຄະນະປະເມີນຕົນເອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບການກວດກາເອກະສານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕ່າງໆຕາມແຕ່ລະມາດຕະຖານ, ໄດ້ມີຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການລາຍງານຜົນການປະເມີນຕົນເອງຂັ້ນ ເບື້ອງຕົ້ນ .