ໄລຍະທີ 1:

ໃນ​ປີ 1960 ເລີ່​ມສ້າງ​ເປັນໂຮງຮຽນສ້າງຄູປະຖົມ​ສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ (ຊັ້ນທີສອງ) ຢູ່ປະຖົມ​ສຶກສາຕາໂຟແຣງ​(ສວສປະຈຸບັນ) ໃນ​ປີ 1964 ແມ່ນຍ້າຍໄປ​ຕັ້ງ​ຢູ່ດົງ​ໂດກຈາກ​ຊື່​ເປັນ ​ໂຮງຮຽນ​ສ້າງ​ຄູປະຖົມ​ສຶກສາຊັ້ນ​ຕົ້ນມາ​ເປັນພະ​ແນ​ກອາຈານປີ 1974 ປ່ຽນຊື່ຈາກພະ​ແນ​ກອາຈານມາເປັນ ວິທະຍາ​ໄລ​ຄູວຽງ​ຈັນເຊິ່ງແມ່ນ ທ່ານ ເຫຼືອງ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ທ່ານ ອິນແປງ ຂຽວວົງພະຈັນ ເປັນຮອງ ໂດຍຂະປະກອບ​ມີ 2 ສາຍຄື ສາຍຄູວິທະ ຍາສາດ​ສັງຄົມ ​ແລະ ສາຍຄູວິທະຍາສາດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

ໄລຍະທີ 2:

ປີ 1974 (ກ່ອນປົດປ່ອຍ) ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນສ້າງຄູຊັ້ນກາງເລກ 4 ປະກອບ​ມີ 2 ສາຍ​ຄື ສາຍຄູວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ​ແລະ ສາຍຄູວິທະຍາສາດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ.

ໄລຍະທີ 3:

ໃນ​ປີ 1980 ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້ພະ​ແນ​ກສຶກສານະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ແລະ ​ໄດ້​ຍ້າຍ​ໄປນໍ້າ​ຫຸມ ​ເລີ່​ມສ້າງ​ປີ​ທີ 1, ສ່ວນ​ປີ​ທີ 2, 3 ຍັງ​ຮຽນ ຢູ່​ດົງ​ໂດກຄືເກົ່າ ປີ 1981 ໄດ້ຍົກຍ້າຍນັກສຶກສາ ປີທີ 1 ກັບ ຄືນຈາກນ້ຳຫຸ້ມມາຮຽນຢູ່ສ້າງຄູຊັ້ນກາງເລກ 4 (ດົງໂດກ) ຄືເກົ່າຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່ເອຶ້ອຍອຳນວຍ. ສຳຫຼັບສ້າງຄູອະນຸບານແມ່ນເລີ່ມເປີດປີ 1981-1990 ຢູ່ທີ່ ດົງໂດກມີລະບົບ 8+3 ຊັ້ນກາງມີ 5 ຫ້ອງຮຽນໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ບຸນເພັງ ມູນໂພໄຊ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ. 1991–1997 ສ້າງຄູອະນຸບານຊັ້ນກາງແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ພູວົງ ຈັນທະວົງ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ. ປີ 1985-1990​ ໄດ້​ຍ້າຍ​ໄປ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ເພຍ​ວັດ ໄດ້ໜຶ່ງພາກຮຽນແລະພາກຮຽນທີ 2 ໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຕັ້ງຢູ່ມັດທະ ຍົມໂພນທັນ​ ເຊິ່ງຕັ້ງ​ຊື່​ເປັນ​ໂຮງຮຽນ​ສ້າງ​ຄູຊັ້ນ​ກາງກຳແພງນະຄອນ.


ໄລຍະທີ 4:

ປີ 1991 ໄດ້ຍ້າຍມາຕັ້ງຢູ່ບ້ານດົງຄຳຊ້າງເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນປີ 1997 ພະແນກສຶກສານະຄອນໄດ້ມອບໂຮງຮຽນສ້າງຄູກຳແພງນະຄອນໃຫ້ກະຊວງສຶກສາ
ທິການຂຶ້ນກັບກົມສ້າງຄູເຊິ່ງໄດ້ໃສ່ຊື່ວ່າໂຮງຮຽນສ້າງຄູດົງຄຳຊ້າງປີ 1998 ໂຮງຮຽນສ້າງຄູອະນຸບານຊັ້ນກາງດົງໂດກໄດ້ຍົກຍ້າຍມາໂຮມເຂົ້າກັບໂຮງຮຽນສ້າງຄູດົງຄຳຊ້າງ
(ຍັງເປັນຊື່ໂຮງຮຽນສ້າງຄູດົງຄຳຊ້າງຄືເກົ່າ)


ໄລຍະທີ 5:

ປີ 2010 ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ ເລກທີ 1548/ສສ. ສຄ; ລົງ​ວັນ​ທີ 02.​07.2010 ໄດ້ຍົກຖານະຈາກ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ດົງຄຳຊ້າງ ມາເປັນວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ ຕັ້ງ​ຢູ່​ບ້ານ​ດົງ​ຄຳ​ຊ້າງ, ​ເມືອງ​ຫາດຊາຍ​ຟອງ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ, ​ເຊິ່ງ ມີ​ຖະໜົນ​ບ້ານດົງ​ຄຳ​ຊ້າງ​ ຜ່ານ​ທາງ​ເບື້ອງ​ໜ້າ ແລະ ມີຂອບເຂດຊາຍແດນດັ່ງນີ້: ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບຖະໜົນຫຼວງ, ທິດເໜືອຕິດກັນໂຮງຮຽນປະຖົມ​ສຶກສາສາທິດດົງຄໍາຊ້າງ ແລະ ຫ້ອງການບ້ານດົງຄໍາຊ້າງ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບທາງຊອຍ ແລະ ເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບໝູ່ບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ.

ປະຈຸບັນ

ຈໍານວນພະນັກງານວິຊາການໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ທັງຫມົດມີ 112 ຄົນ ເພດຍິງ 65 ຄົນ, ຄູອາຈານ 102 ຄົນ ເພດຍິງ 59 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ 10 ຄົນ ເພດຍິງ 06 ຄົນ
Numbers of staffs in the academic year 2016-2017: 112 teachers with 65 females. Teachers: 102 with 59 females. Administration staff: 10 with 06 females
ຈໍານວນຂອງນັກສຶກສາໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ມີທັງຫມົດ 1460 ຄົນ ໃນນັ້ນມີ 1293 ເປັນເພດຍິງ.
Numbers of students in the academic year 2016-2017: 1.460 with 1.293 female.
 ວຸດທິການສຶກສາ ( Educational Qualification )
• ປະລິນຍາໂທມີທັງໝົດ 18 ຄົນ ຍິງ 8 ຄົນ.
• ປະລິນຍາຕີມີທັງໝົດ 63 ຄັນ ຍິງ 32 ຄົນ.
• ຊັ້ນສູງມີທັງໝົດ 21 ຄົນ ຍິງ 19 ຄົນ
 Master’s Degree: 18 teachers with 8 females
 Bachelor’s Degree: 63 with 32 females
 Diploma’s Degree: 21 with 19 females

View More

ວີດີໂອຂອງວິທະຍາໄລຄູ

ວີດີໂອນີ້ສ້າງຂື້ນເພື່ອອະທິບາຍບັນລະຍາຍຄວາມເປັນມາຂອງວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງແຕ່ໃນອະດີດຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ

View More