25
ມີນາ 2015

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງມູນນິທິກອງທຶນເດັກເພສຕາໂລຊີ (PCF).

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 25 ມີນາ 2015 ຜ່ານມານີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ຂອງວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ.(PCF).

View More
23
ມີນາ 2017

ກອງປະຊຸມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດ ຊຽງຣາຍ

ກອງປະຊຸມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດ ຊຽງຣາຍ ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດ ຊຽງຣາຍ ຣາຊະອານາຈັກໄທ

View More

ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສວນດູສິດ

ວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສວນດູສິດເປີດກອງປະຊຸມການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈພາຍໄຕ້ຫົວຂໍ້: ບໍລິບົດ ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງການພັດທະນາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມກ່ອນການເຮັດວຽກເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດສະເພາະດ້ານໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ

View More