ທ່ານ ນາງ ວິລາ ແສງສະຫວ່າງ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ສົມພອນ ຈັນທະມາລີ

ຕຳແໜ່ງ ຮອງຜູ້ອຳນນວຍການ

ທ່ານ ສີພອນ ວັນນະລາດ

ຕຳແໜ່ງ ຮອງຜູ້ອຳນນວຍການ.

ທ່ານ ບູນເລີດ ສິງລັດຕະນະ

ຕຳແໜ່ງ ຮອງຜູ້ອຳນນວຍການ.

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ຮອງຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ & ພະນັກງານວິຊາການການ.

ທ່ານ ບົວລີ ເທບວົງສາ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ບໍລິຫານ-ການເງິນ.

ທ່ານ ອາຈານ ໄພວັນ ບັນດາສັກ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ທ່ານ ອາຈານ ຈັນທອງ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກິດຈະການນັກສຶກສາ.

ທ່ານ ອາຈານ ຈັນແກ້ວ ດາລາສຸກ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ພັດທະນາຄູ.

ທ່ານ ອາຈານ ສິງທອງ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສົ່ງເສີມວິຊາການ.

ທ່ານ ອາຈານ ເພັດສະໝອນ ບູນມີໄຊ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ-ສັງຄົມ.

ທ່ານ ອາຈານ ສຸຈິດຕາ ປັດຊາພັນ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ.

ທ່ານ ອາຈານ ສະຫວຽນ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄູອະນູບານ-ປະຖົມ.

ທ່ານ ອາຈານ ຄຳເພີຍ ແສງະພະຈັນ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ.

ທ່ານ ອາຈານ ບູນຈັນ ໄຊວຸດ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ພາສາຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ ອາຈານ ............

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ............

ທ່ານ ອາຈານ ...............

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ...........

ຮູບພາບຜົນສຳເລັດວຽກງານດ້ານວິຊາການຂອງຄູ

.....................
..............................

ພິທີມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ທີ່ສຳເລັດການເຝິກອົບຮົມຄວາມຮູ້ ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄູລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານພາກເອກກະຊົນ ຄັ້ງວັນທີ 09 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ໂຮງຮຽນ ເບວລິງ

ອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງວິທະຍາໄລຄູ ດົງຄຳຊ້າງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທາຍຫງຽນ 26 ມິຖຸນາ 2017

ພິທີສະຫຼຸບ ແລະ ເປີດຮັບມະຊົນຜູ້ກ້າວໜ້າຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ກຳມະບານ ພ້ອມທັງມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ບຸກຄົນດີເດັ່ນ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 ຄັ້ງວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2017

ພິທີມອບຮັບໃບປະກາດຄູສົກຮຽນ 2014-2015

ຫ້ອງການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂໍຮຽນບັນດາທ່ານ

ຖ້າຂໍ້ມູນໃດຜິດພາດຕ້ອງຂໍອະໄພມາທີນີ້ດ້ວຍ ເພາະເວັບໃຊສ໌ນີ້ຍັງຢູ່ໃນຊ້ວງກຳລັງປັບປຸງຂໍ້ມູນໃຫມ່.